Kontakt oder direkt zum Kontaktformular

ALS Im-Ex Group doo

za proizvodnju,trgovinu i usluge

  


Vakufska 10

75000 Tuzla


Bosna i Hercegovina

                                                       


                                           Tel/Fax: +387 35 204 434                                            

                                                                                     

                                        office@als-group.eu                                        

                                          www.als-group.eu